GODZINY PRACY KOMISJI REKRUTACYJNEJ W REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ!

Godziny pracy Komisji Rekrutacji Uzupełniającej
w III Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Tychach

W dniu 27 lipca 2023 r.  w godz. od 9:00 – 15:00
W dniu 28 lipca 2023 r.  w godz. od 9:00 – 13:00
W dniu 31 lipca 2023 r. w godz. od 9:00 – 13:00
W dniu 1 sierpnia 2023 r. w godz. od 9:00 – 15:00

OGŁOSZENIE LIST Z REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ 8 SIERPNIA 2023 r.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku
o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej od 8 sierpnia do 14 sierpnia:

W dniu 8 sierpnia 2023 r. w godz. od 9:00 – 15:00
Od 9 sierpnia do 11 sierpnia 2023 r. w godz. od 9:00 – 13:00
W dniu 14 sierpnia 2023 r. w godz. od 9:00 – 15:00
W dniu 16 sierpnia 2023 r. w godz. od 9:00 – 14:00

OGŁOSZENIE LIST KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH: 16 sierpnia 2023 r.

Menu