Godziny pracy sekretariatu i Komisji Rekrutacyjnej w lipcu

W dniach od 1 lipca 2022 r. do 29 lipca 2022 r. sekretariat czynny dla petentów w godzinach:

  • od poniedziałku do czwartku od 8:00 do 13:00
  • w piątek od 8:00 do 12:00

 

GODZINY PRACY KOMISJI REKRUTACYJNEJ.

Zapraszamy Rodziców i Kandydatów do naszej szkoły do dostarczania dokumentacji związanej z rekrutacją w następujących godzinach:

  • od poniedziałku do piątku 9:00 – 13:00
  • 8 lipca br. od godziny 9:00 do godziny 15:00
  • 20 lipca br. od godziny 8:00 do godziny 13:00

 
Opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych będzie miało miejsce w dniu 20 lipca br. o godzinie 8:00.
 
Oryginały świadectwa ukończenia szkoły oraz oryginały zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty będą przyjmowane w dniach:

  • od 21 lipca do 27 lipca br. w godzinach od 9:00 – 13:00
  • 28 lipca br. od godziny 9:00 do godziny 15:00.

Opublikowanie listy uczniów przyjętych do naszej szkoły będzie miało miejsce w dniu 29 lipca br. po godzinie 12:00.

Menu