Godziny urzędowania podczas rekrutacji do III Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Tychach

Godziny urzędowania podczas rekrutacji do III Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Tychach

24 czerwca- 02 lipca 2024r. od godz. 9:00 do godz. 13:00

03 lipca- 05 lipca 2024r. od godz. 9:00 do godz. 15:00
uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

12 lipca 2024r. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

12 lipca- 18 lipca 2024r. od godz. 9:00 do godz. 15:00
potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

19 lipca 2024r. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Numer kontaktowy do Komisji Rekrutacyjnej: 515-850-948

Menu