INFORMACJE DLA RODZICÓW W ZWIĄZKU ZE STRAJKIEM NAUCZYCIELI

Informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli:

Pobierz informację MEN dla rodziców

Niezależnie od stanowiska MEN, oceniając realne możliwości naszej szkoły/naszego przedszkola, a jednocześnie mając na uwadze odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, proszę o zapoznanie się z pismem dyrektora Miejskiego Centrum Oświaty na temat możliwej do zrealizowania w mieście Tychy organizacji pracy szkół i przedszkoli w czasie strajku.

Pobierz pismo dyrektora MCO

Pobierz zestawienie oferowanych przez miejskie instytucje kultury i sportu dodatkowych zajęć dla dzieci i młodzieży

Menu