MATURA 2020

  1. Strona główna
  2. keyboard_arrow_right
  3. MATURA 2020

Wyniki egzaminu maturalnego 2020 r. – dystrybucja świadectw dojrzałości.

11 sierpnia 2020 roku od godz. 08:00 na stronie internetowej www.oke.jaworzno.pl w Serwisie dla zdających (zakładka Serwis maturzysty) udostępnione zostaną wyniki egzaminu maturalnego dla każdego zdającego. Zdający logują się za pomocą loginów i haseł przekazanych w lutym 2020 roku.

11 sierpnia 2020 roku świadectwa dojrzałości będą wydawane zdającym w budynku szkoły wg poniższego harmonogramu:

KLASA GODZINA MIEJSCE
Klasa III B godz. 12.00 – 12.30 hol szkoły
Klasa III D godz. 12.30 – 13.00 hol szkoły
Klasa III TP godz. 13.00 – 13.30 hol szkoły
Absolwenci z poprzednich lat godz. 13.30 – 14.00 sekretariat szkoły

Prosimy o przybycie w maseczkach i jednorazowych rękawiczkach oraz w związku z koniecznością potwierdzenia odbioru dokumentu o zabranie własnego długopisu.

Absolwenci, którzy w dniu 11 sierpnia nie będą mogli odebrać świadectw dojrzałości mogą zrobić to w późniejszym terminie w sekretariacie szkoły w dni robocze w godz. 8.00-15.00.


Linki do ważnych stron:     Ministerstwo Edukacji Narodowej: otwórz
                                         Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie:  otwórz
                                         Centralna Komisja Egzaminacyjna: otwórz 

Kliknij w poniższy obrazek

21 maja 2020 – Informacje Dyrektora szkoły-zakrywanie ust i nosa oraz egzamin ustny- otwórz

20 maja 2020 – Harmonogram egzaminów AKTUALIZACJA – otwórz

20 maja 2020 – Informacja dla zdających egzamin maturalny – otwórz

19 maja 2020 – Wytyczne -przeprowadzanie egzaminów – otwórz

19 maja 2020 – Zasady przeprowadzania egzaminów w 2020 roku – otwórz

15 maja 2020 – Wytyczne CKE, MEN i GIS dla maturzystów – otwórz

15 maja 2020 – Przygotowania do egzaminów zewnętrznych – wytyczne MEN,CKE i GIS – otwórz

6 sierpnia 2019 – Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form       przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020.  otwórz

6 sierpnia 2019 – Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą           korzystać zdający na egzaminie maturalnym w 2020 roku.  otwórz

Na podstawie komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w 2020 r. informuję, że każdy zdający przynosi własne przybory i materiały pomocnicze oprócz:

Wybranych wzorów matematycznych – na egzamin maturalny z matematyki,
Słowników – na egzamin maturalny z języka polskiego,
Kart wybranych wzorów i stałych fizykochemicznych na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki.

mgr Anita Iskierka
dyr. III Liceum Ogólnokształcącego
im. Stanisława Wyspiańskiego w Tychach

Menu