MATURA 2021

  1. Strona główna
  2. keyboard_arrow_right
  3. MATURA 2021

Linki do ważnych stron:     Ministerstwo Edukacji Narodowej: otwórz
                                         Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie:  otwórz
                                         Centralna Komisja Egzaminacyjna: otwórz 


Deklaracje:

Deklaracje – druki

Opłaty za przeprowadzenie egzaminu maturalnego:

Informacja o opłatach za przeprowadzenie egzaminu maturalnego

Harmonogram egzaminów

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021

Komunikat o dostosowaniach

Egzamin maturalny z informatyki w 2021 roku

Komunikat o przyborach

Na podstawie Komunikatu Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w 2021 r. informuję, że każdy zdający przynosi własne przybory i materiały pomocnicze oprócz:

  • Wybranych wzorów matematycznych- na egzamin maturalny z matematyki;
  • Słowników- na egzamin maturalny z języka polskiego;
  • Kart wybranych wzorów i stałych fizykochemicznych na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki.

mgr Anita Iskierka
dyr. III Liceum Ogólnokształcącego
im. Stanisława Wyspiańskiego w Tychach

Menu