Nadanie Sztandaru szkole

  1. Strona główna
  2. keyboard_arrow_right
  3. O szkole
  4. keyboard_arrow_right
  5. Historia
  6. keyboard_arrow_right
  7. Nadanie Sztandaru szkole

III Liceum Ogólnokształcące im. S. Wyspiańskiego ma swój sztandar. Widnieje na nim podobizna patrona szkoły, wykonana według autoportretu Wyspiańskiego z roku 1902. Na rewersie umieszczono godło państwowe. W piątek 28 lutego 2014 r. odbyła się uroczystość, podczas której nastąpiło symboliczne przekazanie sztandaru przez Radę Rodziców. Dyrektor Anita Iskierka przekazała go pod opiekę szkolnemu pocztowi sztandarowemu. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w kościele pw. Świętej Rodziny. Przewodniczył jej Arcybiskup Senior Damian Zimoń. Gośćmi uroczystości byli też: Daria Szczepańska – wiceprezydent Tychów, Józef Twardzik – wiceprzewodniczący Rady Miasta, Dorota Gnacik dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty, Tadeusz Żesławski wicekurator, Jerzy Walas kierownik oddziału Ewaluacji, Kontroli i Monitorowania, prof. Józef Biolik, Gabriela Stańczyk Prezes ZNP oddział w Tychach, byli dyrektorzy szkoły: Ryszard Lukaszczyk, Ernestyna Brzózka, Ewa Borkowy, ks. Antonii Kraiński, ks. Roman Dobosiewicz, ks. Józef Włosek, sierż. Tomasz Wiśniewski, st. sierż. Sławomir Wysoki, przedstawiciel NKJO Joanna Masoń-Budzyń oraz dyrektorzy zaprzyjaźnionych tyskich szkół, przedstawiciele Rady Rodziców i poczty sztandarowe I LO, ZS nr 2, ZS nr 5. Dla wszystkich zgromadzonych uczniowie „Wyspiańskiego” przygotowali inscenizację fragmentów „Wesela”. Weselną atmosferę podtrzymał też żywiołowy krakowiak w wykonaniu zespołu pieśni i tańca Tyszanie z MDK nr 1 w Tychach. Po uroczystości, w szkolnym holu goście mogli obejrzeć wystawę prac absolwenta III LO, karykaturzysty Marka Greli. 🙂

W prasie napisano

Sztandar dla „Wyspiańskiego” – Poświęcenie w kościele

W III Liceum Ogólnokształcącym im. S. Wyspiańskiego 28 lutego odbyła się uroczystość nadania sztandaru. Rozpoczęła je msza św. w kościele pw. Św. Rodziny, którą w koncelebrze ks. katechety Adama Wyciska, byłego i obecnego proboszcza ks. Józefa Włoska i Antoniego Krajeńskiego, odprawił arcybiskup senior Damian Zimoń.

W wygłoszonej homilii przywołał portret patrona III LO, który nie tylko był wielkim artystą, ale wraz z innymi przyczynił się do odzyskania niepodległości Polski.

Źródło:

Tygodnik Regionalny “ECHO”

Sztandar dla „Wyspiańskiego”- Podziękowania

W imieniu swoim oraz całej społeczności III LO składam serdecznie podziękowania wszystkim, którzy zaangażowali się w projekt nadania sztandaru naszej szkole. Wyrażam wdzięczność Gościom, którzy swoją obecnością uświetnili uroczystość poświęcenia i nadania sztandaru w dniu 28 lutego 2014 r.:

Arcybiskupowi Seniorowi Damianowi Zimoniowi

oraz
Wicekuratorowi Tadeuszowi Żesławskiemu. Zastępcy Prezydenta Miasta Tychy ds. Społecznych Darii Szczepańskiej, Wiceprzewodniczącemu Rady Miasta Tychy Józefowi Twardzikowi, Dyrektorowi Miejskiego Zarządu Oświaty Dorocie Gnacik, Kierownikowi Oddziału Ewaluacji, Kontroli i Monitorowania Jerzemu Walasowi, prof. Józefowi Biolikowi, Prezesowi ZNP oddział w Tychyach Gabrieli Stańczyk, byłym dyrektorom szkoły: Ryszardowi LukaszczykowiErnestynie BrzózceEwie Borkowy, prof. parafii Świętej Rodziny ks. Antoniemu Kraińskiemu, byłym katechetom ks. Romanowi Dobosiewiczowi i ks. Józefowi Włoskowi oraz sierż. Tomaszowi Wiśniewskiemust. sierż. Sławomirowi Wysokiemu, przedstawicielowi NKJO Joannie Masoń-Budzyń, a także przedstawicielom Rady Rodziców, dyrektorom zaprzyjaźnionych szkół oraz pocztom sztandarowym I LO, ZS nr 2 i ZS nr 5.

Dyrektor III LO im. Stanisława Wyspiańskiego w Tychach
Anita Iskierka

Menu