Patronat WSZiNS

  1. Strona główna
  2. keyboard_arrow_right
  3. O szkole
  4. keyboard_arrow_right
  5. Historia
  6. keyboard_arrow_right
  7. Patronat WSZiNS

Dnia 22 marca 2011 roku nastąpiło podpisanie umowy o współpracy między rektorem Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych im. Ks Emila Szramka w Tychach prof. dr hab. Henrykiem Goikiem a dyrektorem III Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Tychach mgr Anitą Iskierką.

Współpraca obejmuje opiekę naukową WSZiNS nad uczniami klas społeczno-prawnych i dziennikarskich i jest realizowana w formie pozalekcyjnych zajęć edukacyjnych prowadzonych w budynku liceum oraz na terenie uczelni. Przewidziano także organizację szkoleń, kursów oraz seminariów dla nauczycieli i uczniów III LO

Do nawiązania współpracy doszło z inicjatywy pani dyrektor III LO Anity Iskierki, która podkreśliła w czasie dnia otwartego WSZINS-u wspólną misję obu placówek: kształcenie i wychowanie świadomych uczestników życia.

Menu