Wyposażenie pracowni historycznej

  1. Strona główna
  2. keyboard_arrow_right
  3. O szkole
  4. keyboard_arrow_right
  5. Projekty
  6. keyboard_arrow_right
  7. Wyposażenie pracowni historycznej

W bieżącym roku szkolnym pracownia historyczna została wyposażona w tablicę interaktywną oraz zestaw interaktywnych pomocy dydaktycznych takich jak laptop, interaktywne mapy historyczne oraz platformę edukacyjną Meridian Prime. Nowoczesne technologie informatyczne umożliwiły wykorzystywanie podczas zajęć zasobów internetowych, filmów, nagrań audio, relacji świadków. Podczas lekcji uczniowie mieli możliwość pracy z multibookami oraz e – podręcznikami . Zawarte w nich rekonstrukcje i ilustracje 3D rozbudzały ciekawość uczniów a także sprzyjały szybszemu zapamiętywaniu bieżącego materiału. Wizualizacja omawianych treści ułatwiła uczniom przyswajanie trudniejszych zagadnień. Dzięki zastosowaniu nowoczesnego sprzętu uczniowie aktywnie włączyli się w proces dydaktyczny, chętnie biorąc udział w grach dydaktycznych i quizach oraz prezentując przygotowany przez siebie materiał.

Menu