Projekt rewitalizacji świetlicy szkolnej „Wyspiańskie meetingi przy scenie”

„Wyspiańskie meetingi przy scenie” – tak brzmi zwycięski projekt Wiktorii Kuster i Katarzyny Pojdy z kl. 2b przygotowany pod merytoryczną opieką p. dyrektor Anity Iskierka, który  zrealizowano w naszej szkole w ramach Młodzieżowego Budżetu Partycypacyjnego.
Jego celem jest rozwój czytelnictwa, zapewnienie komfortu osobom występującym na scenie, zachęcenie do komunikacji oraz wspólne spędzanie czasu.

Menu