Projekt unijny “Aktywna nauka”

  1. Strona główna
  2. keyboard_arrow_right
  3. O szkole
  4. keyboard_arrow_right
  5. Projekty
  6. keyboard_arrow_right
  7. Projekt unijny “Aktywna nauka”

Celem projektu “Aktywna nauka” była realizacja programu rozwoju, który wskazywał na potrzebę poprawy efektywności kształcenia poprzez: doskonalenie umiejętności kluczowych uczniów, podniesienie atrakcyjności kształcenia, współpracę nauczycieli, motywację uczniów do nauki i budowanie poczucia własnej wartości, wsparcie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, indywidualizację procesu nauczania. Nauka matematyki i fizyki tradycyjnymi metodami nie przynosiła spodziewanych wyników co przy deficycie absolwentów uczelni politechnicznych rynku pracy stanowiło wyzwanie i szanse dla szkół. Dzięki projektowi uczniowie i nauczyciele uzyskali wiedzę na temat interaktywnych metod nauczania i możliwości ich zastosowania w warunkach szkolnych. Projekt “Aktywna nauka” – zakładał dodatkowe pozalekcyjne i pozaszkolne zajęcia z retoryki, doradztwa zawodowego, matematyki i fizyki w wersji blended.

http://webtutor.com.pl/

Pozytywne doświadczenie wyniesione przez uczestników projektu z udziału w projekcie, zachęcił ich najbliższe otoczenie do korzystania z opracowanych wzorców edukacji.

Sprzęt w ilości:
liczba tabletów – 37
liczba projektorów – 2
liczba tablic interaktywnych – 2
po zakończeniu projektu został przekazany szkole.

Szczegółowy budżet projektu uwzględniał kwotę 1 114 820,00 zł w kosztach ogółem.

Menu