Projekt unijny “Wiedza Twoim Sukcesem”

 1. Strona główna
 2. keyboard_arrow_right
 3. O szkole
 4. keyboard_arrow_right
 5. Projekty
 6. keyboard_arrow_right
 7. Projekt unijny “Wiedza Twoim Sukcesem”

Celem Projektu było rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów, na które składały się:

 •  porozumiewanie się w języku ojczystym
 • porozumiewanie się w językach obcych
 • kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne
 • kompetencje w zakresie wykorzystywania ICT
 • umiejętność uczenia się
 • kompetencje społeczne i obywatelskie
 • inicjatywność i przedsiębiorczość
 • świadomość i ekspresja kulturalna
 • kształtowanie kariery edukacyjno – zawodowej uczniów naszej Szkoły w ramach zajęć w Szkolnym Centrum Kariery.

Realizacja Projektu trwała dziewięć miesięcy, od marca do listopada 2015 roku. Działania skierowane były głównie do uczniów  klas drugich, a w miarę wolnych miejsc również do uczniów klas pierwszych oraz obejmowały swym zasięgiem zajęcia z matematyki, języka angielskiego, języka polskiego, chemii i biologii. Oprócz typowych zajęć lekcyjnych  rozwijających umiejętności  uczniów i warsztatów z chemii, organizowane były następujące przedsięwzięcia :

 •   3- dniowy wyjazd na Festiwal Nauki  do Warszawy dla najbardziej aktywnych uczestników Projektu,
 •   wyjazd do Ogrodu Botanicznego do Mikołowa dla uczestników Koła Biologa,
 •   wyjazd do Muzeum Śląskiego dla uczestników zajęć z języka polskiego „Rozmowy o sztuce”,
 •   wyjazd na Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach na wykład z matematyki dla uczestników koła matematycznego „Licznik” i „Alfa”,
 •   wyjazd do teatru na spektakl w języku angielskim dla uczestników koła języka angielskiego „Customs and institutions”,
 •   współorganizacja „Dni Języków Obcych” oraz udział w spektaklu w języku angielskim na terenie szkoły dla wszystkich uczestników Projektu,
 •   zajęcia z native speakerem dla uczestników koła z języka angielskiego,
 •   wyjazd na Uniwersytet Śląski do Biura Osób Niepełnosprawnych i Centrum Integracji dla chętnych Uczestników Projektu.

Ponadto szkoła i uczniowie wyposażeni  zostali w liczne pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy, a także  akcesoria i materiały biurowe oraz eksploatacyjne niezbędne do realizacji zadań.

Koszty doposażenia, prowadzenia zajęć, wyjazdów, wyjść i spotkań zostały w stu  procentach  pokryte  przez Unię Europejską w ramach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 realizowanego przez Miejski Zarząd Oświaty w Tychach.

Menu