Socrates Comenius I

 1. Strona główna
 2. keyboard_arrow_right
 3. O szkole
 4. keyboard_arrow_right
 5. Projekty
 6. keyboard_arrow_right
 7. Socrates Comenius I

Socrates Comenius projekt szkolny

STRONA PROJEKTU

Temat : LUDZIE I KRAJOBRAZY MOJEGO REGIONU

Czas :3 LATA

PARTNERZY

 • Finlandia (koordynator),
 • Grecja,
 • Litwa,
 • Polska,
 • Portugalia,
 • Rumunia,
 • Turcja,
 • Islandia

KOORDYNATOR : Beata Sobel – naucz.j.angielskiego

CELE:

 1. Promocja porozumienia pomiędzy państwami europejskimi, zapobieganie ksenofobii w szerzeniu kultury i sztuki.
 2. Planowanie i rozwój nowych edukacyjnych metod w odkrywaniu dziedzictwa kulturowego.
 3. Rozwój umiejętności w międzyszkolnej oraz międzykulturowej współpracy i komunikacji, wzmacnianie więzów z szerokim środowiskiem europejskim.
 4. Rozwój i poszerzanie ekspertyzy, wiedzy, motywacji i nowych umiejętności przez uczniów i nauczycieli.
 5. Uświadomienie uczniów poprzez samorozwój i uczynienie ich ciekawymi świata, obywatelami europejskimi poprzez interakcje z innymi kulturami.

DZIAŁANIA:

I ROK DZIAŁALNOŚCI 2005-2006

 1. PREZENTACJE CD: szkoły i miasta – uczniowie nakręcili film – wizytówkę szkoły, nauczycieli i miasta – okiem młodzieży.
 2. Prezentacja multimedialna kraju – lista przebojów (co mamy najlepszego do pokazania Europie).
 3. Utworzona została wspólna strona internetowa, gdzie prezentowane są wszystkie działania i aktualne informacje o projekcie a także FORUM dyskusyjne dla uczniów, nauczycieli i rodziców.
 4. Wizyty robocze w Turcji, Finlandii, Portugalii.
 5. Wspólny konkurs fotograficzny i wystawy w szkołach partnerskich.
 6. Konkurs na zaprojektowanie logo projektu.
 7. Zorganizowanie wspólnego dnia Wiosny.
 8. Utworzenie w każdej ze szkół Comenius Corner – dostarczającego aktualnych informacji o projekcie.

Jakie produkty końcowe powstały w wyniku projektu?

 1. CD z multimedialnymi prezentacjami: szkoły, miasta, 10 polskich przebojów.
 2. Wspólna strona internetowa.
 3. Wystawy fotograficzne w szkołach i wspólna finalistów w Internecie.
 4. Wspólne logo projektu.
 5. Sprawozdanie z Wspólnego Dnia Wiosny.
 6. Comenius Corner w każdej ze szkół.

II ROK DZIAŁALNOŚCI 2006-2007

W roku szkolnym 2006-07  nasz projekt skoncentruje się na trzech tematach:

 • Media
 • Grypa H5N1 (ptasia grypa)
 • >Taniec

Temat Media będzie opracowywany na lekcjach języka narodowego danego kraju ( np.j.pol) w czasie roku szkolnego. Taniec będzie realizowany głównie na zajęciach z Wychowania Fizycznego, Grypa na lekcjach biologii, geografii, historii. Odbędą się dwa spotkania : pierwsze w grudniu 2006 na Martynice Francuskiej, drugie w kwietniu 2007 na Chios w Grecji. Na tych spotkaniach będą miały miejsce prezentacje działań związanych z projektem, wymiana doświadczeń  i rad na temat realizacji zadań.Uczestnicy spotkań zapoznawać się będą z goszczącymi szkołami, nauczycielami, systemem edukacyjnym itp.

Mamy uzgodnione plany dotyczące tych działań.

 1. Media To media tworzą stereotypowe wizerunki naszych krajów.Media zniekształcają obraz danego kraju poprzez wyolbrzymianie różnic kulturowych i kreowanie stereotypów.Wzmacniają ten obraz reklamy , wiadomości, zdjęcia i literatura podróżnicza.Dlatego nasze postrzeganie każdego kraju i jego ludzi jest tworzone nie przez własne doświadczenie ale projekcję mediów.To prowadzi w  rezultacie do nieporozumień i do wykrzywionego obrazu danego kraju i ludzi.W naszym projekcie możemy zmienić te stereotypy poprzez wspólne działania , które ułatwią lepsze zrozumienie między krajami (Grecja i Finlandia są używane przykładowo , inne kraje też pracują parami). Studenci najpierw tworzą wizerunek partnera na podstawie wszystkich dostępnych we własnym kraju źródeł (zbierają wycinki z gazet, nagrywają fragmenty programów TV, literatura podróżnicza , przewodniki itp.) Finowie opisują Greków i odwrotnie następnie kraje prezentują  swoje wizerunki partnerowi i analizują wspólnie różnice.
 2. Grypa H5N1 ( Ptasia grypa) Pandemia grypy w latach 1918-1919 zabiła ok. 20 do 40 milionów ludzi – więcej niż I Wojna Światowa.Uważana jest za  najbardziej zabójczą w światowej historii. W jednym roku zmarło więcej ludzi na grypę niż  w czasie 4 letniej Czarnej Plagi w latach 1347-1351. Znana jako Hiszpanka była globalną katastrofą (www.stanford.edu/group/virus/uda/).  Ptasia grypa  jest wywoływana przez wirus który pojawia się wśród ptaków. Działania w ramach projektu mają nauczyć uczniów jak zapobiegać grypie, wzbudzić zainteresowanie dobrymi nawykami zdrowotnymi i dbaniem o zdrowie, zwiększyć ich wiedzę o ptasiej grypie. Im więcej wiemy o grypie tym mniej się jej boimy. Chcemy zorganizować w każdej szkole dzień walki z grypą. Zaprosić do szkoły specjalistów i lokalne władze żeby poinformowali uczniów co to  jest grypa i jak się przed nią chronić, co zrobiły lokalne władze żeby ochronić mieszkańców . Przez  cały rok szkolny uczniowie będą prowadzili obserwacje ptasiej grypy w swoim kraju i krajach sąsiednich. Sprawozdanie z Dnia Walki z Grypą jak i obserwacje będą prezentowane na stronach Internetowych.
 3. Taniec Wiedza o tańcu jest częścią edukacji w szkołach średnich np. w Finlandii.Taniec pomaga nam nawiązać kontakt i poznać osoby  przeciwnej płci i rozwija umiejętności społeczne w sposób naturalny. Istnieją różne formy tańca począwszy od tańca towarzyskiego do występów na estradzie. Nieustannie tworzą się nowe formy tańca i podlega on różnym modom. Niemniej jednak znaczenie tańca pozostaje takie same. Daje nam siłę i pomaga zapomnieć o codziennych kłopotach. Nie jest trudno nauczyć ruchów ciała ale znacznie trudniej jest nauczyć rozumienia duszy tańca i nauczyć innych cech przynależnych danemu rodzajowi tańca. Dużym wyzwaniem będzie spowodowanie żeby uczniowie poczuli różne nastroje poszczególnych tańców (np.walc i samba). W ramach działań projektu szkoły przedstawią tradycje tańca w swoich krajach, regionach i szkołach i nauczą się wzajemnie kilku charakterystycznych tańców.

Kalendarz działań na rok 2006-2007-02-20

Lata Działanie Miejsce
04-10.11.2006 Wizyta robocza Hafnafjordi Islandia
09.2006-04.2007 obserwacje ptasiej grypy Każda szkoła
10.2006-11.2006 Media I Każda szkoła
10.2006-11.2006 Taniec-opracowanie 1-2 tańców z instrukcjami do nauki Każda szkoła
01.2007-04.2007 Dzień Grypy Każda szkoła
01.2007-04.2007 Media II Każda szkoła
23.04.2007-29.04.2007 Zorganizowanie pokazu tańców z różnych krajów Każda szkoła
Wizyta robocza Chios-Grecja
Menu