OBSERWACJE ZAGRANICZNE PROJEKTU ERASMUS+

W dniach 21-28.05.2023 r. pani Dorota Gędoś przebywała w Portugali i ramach projektu Erasmus + obserwowała pracę Agrupamento de Escolars Dr. Jorge Augustów Correia w Tavirze. Zapoznała się ze strukturą portugalskiego szkolnictwa, ze sposobem organizacji pracy szkoły, w tym pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wsparcia socjalnego uczniów i ich rodzin oraz kafeterią zajęć pozalekcyjnych.

Menu