PROGRAM EDUKACYJNY – Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo

PROGRAM EDUKACYJNY
Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo

Fundacja Młodzieżowa Przedsiębiorczość w Warszawie zaprasza uczniów naszej
szkoły do realizacji w roku szkolnym 2020/2021 programu
edukacyjnego Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo, w ramach którego uczniowie
zakładają w szkole realnie działającą firmę.
Celem programu jest przygotowanie uczniów do funkcjonowania na rynku pracy, w
tym prowadzenia w przyszłości własnej działalności gospodarczej.

Realizacja programu nie nakłada na szkołę i ucznia żadnych obciążeń finansowych,
wszystkim nauczycielom realizującym program Fundacja zapewnia wsparcie merytoryczne i
metodyczne przez cały okres realizacji programu.

We wrześniu uruchomione będzie nieodpłatne szkolenie e-learningowe ABC
miniprzedsiębiorstwa dla nauczycieli, którzy po raz pierwszy podejmują się roli opiekuna
miniprzedsiębiorstwa.
Dla uczniów Fundacja organizuje warsztaty e-learningowe: Jak prowadzić dokumentację
miniprzedsiębiorstwa oraz Marketing miniprzedsiębiorstwa w praktyce.
W ramach programu Fundacja zachęca uczniów i nauczycieli do udziału w
Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo
PRODUKCIK, którego zwycięzca reprezentuje Polskę w konkursie
europejskim Company of the Year Competition.

Podstawowe informacje o programie Młodzieżowe
miniprzedsiębiorstwo oraz Regulamin programu w załączniku.
Zachęcamy również do odwiedzenia platformy internetowej
programu: www.miniprzedsiebiorstwo.junior.org.pl

Informacja o programie Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo

Regulamin programu Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo 2020

Menu