ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

Dzisiaj uroczyście rozpoczęliśmy nowy rok szkolny.
Klasy drugie, trzecie oraz czwarte spotkania odbyły o godzinie 8:00 wraz ze swoimi wychowawcami w wyznaczonych salach.
Natomiast pierwszoklasistów powitał apel poprowadzony na sali gimnastycznej o godzinie 10:00. Podczas uroczystości głos zabrała nasza
Pani Dyrektor Anita Iskierka, która serdecznie przywitała nowych uczniów, przedstawiła im radę pedagogiczną oraz krótko zaprezentowała organizację pracy szkoły, w tym przypomniała istotne fakty na temat przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym w poszczególnych klasach oraz zaplanowane na ten rok szkolny innowacje pedagogiczne.
Część artystyczna w wykonaniu Sandry Segeth z klasy 2 dwuprofilowej domknęła nasze spotkanie, po którym wszyscy wybrali się na zebranie
ze swoimi nowymi wychowawcami.
Menu