“Santa Is Coming To Wyspiański 2021” w trybie online

Z przykrością informujemy, iż Festiwal Piosenki Zimowej w Języku Obcym “Santa Is Coming To Wyspiański” z przyczyn covidowych (zarówno w naszej szkole, jak i w szkołach Uczestników) nie odbędzie się w dniu 2 grudnia 2021 stacjonarnie w naszej szkole.
Zgodnie z Regulaminem Festiwal odbędzie się w wersji online, jednak w innych terminach niż zostało to wskazane w Regulaminie.

Zgłoszone szkoły prosimy o przesłanie do 17 grudnia 2021 roku na adresy email: 3lo@oswiata.tychy.pl oraz a.krupiak@oswiata.tychy.pl linku do filmiku z występem Uczestników wraz z następującą informacją: imię i nazwisko Uczestnika, numer szkoły, miejscowość, tytuł utworu, imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego ucznia.
Jury obradować będzie w pełnym reżimie sanitarnym w budynku III LO lub w formie zdalnej w wyznaczonym przez Organizatora terminie, nie później jednak niż do 21 grudnia 2021 roku.
O wynikach obrad i nagrodzonych Uczestnikach szkoły zostaną poinformowane za pomocą wiadomości email w terminie do 22 grudnia 2021.
W dogodnym ze względów bezpieczeństwa epidemiologicznego terminie Organizatorzy Festiwalu zorganizują spotkanie w budynku III LO dla nagrodzonych i wyróżnionych uczniów oraz ich nauczycieli, w trakcie którego odtworzone zostaną zwycięskie wykonania, wręczone nagrody rzeczowe, dyplomy i podziękowania.

Przepraszamy za zmianę formuły Festiwalu i zachęcamy do udziału w wersji online.

Menu