Santa Is Coming To Wyspiański – uroczyste rozdanie nagród

Santa Is Coming To Wyspiański – uroczyste rozdanie nagród

25 marca br. nastąpiło uroczyste rozdanie nagród uczestnikom Festiwalu Piosenki Zimowej w Języku Obcym organizowanego w naszej szkole.

W tym roku szkolnym, ze względu na sytuację epidemiologiczną Festiwal został przeprowadzony w formie online, a występy  wokalistów oceniło jury czyli nauczyciele języków obcych naszego liceum.

Uczestników Festiwalu i ich opiekunów przywitały w naszej szkole organizatorki imprezy oraz Pani Dyrektor, Anita Iskierka, która wręczyła nagrody wokalistom oraz  podziękowania i drobne upominki przygotowującym ich nauczycielom.

I miejsce zdobył duet z SP nr 3 w Lędzinach, Natalia Bębnowicz i Blanka Michalska, za utwór Last Christmas, drugie miejsce przypadło solistce z SP nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Lędzinach, Amelii Lorek,  za utwór Take me home for Christmas, a III miejsce zdobył zespół z SP nr 3 w Lędzinach, Emilia Michalska, Katarzyna Pięta, Zuzanna Pochopień i Julia Szafran, z utworem Merry Christmas Everyone. Jury przyznało także dwa równorzędne wyróżnienia: solistce z SP nr 18 w Tychach, Jadwidze Pyrsch,  za utwór Merry Christmas Everyone oraz solistce z SP nr 1 w Bieruniu, Darii Wołdzińskiej,  za utwór Snowman.

 Ideą imprezy organizowanej corocznie  w naszej szkole jest podnoszenie kompetencji językowych i propagowanie nauki języków obcych wśród młodzieży, prezentacja umiejętności językowych  i wokalnych uczniów oraz promowanie aktywności twórczej. Jej adresatami są uzdolnieni językowo i muzycznie uczniowie starszych klas szkół podstawowych.

Tegoroczna edycja Festiwalu została zorganizowana w ramach Tyskich Inicjatyw Oświatowych.

Menu