Szkolny pakiet multimedialny

  1. Strona główna
  2. keyboard_arrow_right
  3. Aktualności
  4. keyboard_arrow_right
  5. Szkolny pakiet multimedialny

Dzięki inicjatywie Pani dyrektor Anity Iskierki po przystąpieniu do programu OSE nasza szkoła otrzymała od Państwowego Instytutu Badawczego NASK – operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – 25 tabletów wraz z usługą dostępu do internetu w formie „Szkolnych Pakietów Multimedialnych OSE”.

„Szkolne Pakiety Multimedialne OSE” stanowią formę wsparcia dla szkół, realizowaną przez Ministra Cyfryzacji. NASK PIB jako operator OSE, został na mocy Ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej uprawniony do nieodpłatnego wyposażenia szkół w sprzęt komputerowy i inne urządzenia multimedialne, a także do zapewnienia szkołom usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z niezbędnymi urządzeniami umożliwiającymi korzystanie z tych usług oraz z oprogramowaniem.

Wartość pakietu wynosi: 24 261,75 zł brutto

Jesteśmy dumni!
DZIĘKUJEMY!

Menu