Tyskie Inicjatywy Oświatowe 2021 r. – rozstrzygnięcie konkursu o dofinansowanie projektów !

Tyskie Inicjatywy Oświatowe 2021 r. – rozstrzygnięcie konkursu o dofinansowanie projektów !

z radością informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia konkursu na Tyskie Inicjatywy Oświatowe 2021 nasza szkoła otrzyma dofinansowanie na realizację dwóch projektów :

  1. Doposażenie szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć/przedsięwzięć mających na celu zmianę sposobu żywienia i zwiększenie aktywności fizycznej uczniów, w kwocie 12 000 zł.
  2. Dofinansowanie drobnych inicjatyw kulturalnych o charakterze edukacyjnym, patriotycznym bądź lokalnym, w kwocie 2 500 zł.
Menu