WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO – WAŻNA INFORMACJA!

Abiturienci,

przypominamy, że 7 lipca br. pomiędzy godz. 8:00 a 10:00 w serwisie ZIU udostępnione zostaną wyniki egzaminu maturalnego dla każdego zdającego.
Należy wejść na stronę https://ziu.gov.pl, a następnie zalogować się wprowadzając login i hasło lub wybrać inny sposób logowania: profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną.

Odbiór świadectw dojrzałości w budynku szkoły : 7 lipca br. od godz. 10:00 do 12:00.

Menu