WYNIKI GŁOSOWANIA NA PROJEKT MBO “Z GŁOWĄ I PASJĄ KU DOSKONAŁOŚCI”

W dniu 21.09.22r. Komisja Konsultacyjna pozytywnie oceniła projekt złożony przez uczennice naszej szkoły – Julię Szafron oraz Wiktorię Hawranek w ramach Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego.

W wyniku głosowania wśród uczniów projekt uzyskał 255 głosów. To oznacza, że będzie zrealizowany na terenie naszej szkoły.

Tytuł projektu: „Z głową i pasją ku doskonałości”

Projekt ma na celu doposażenie sprzętu sportowego w materiały umożliwiające wprowadzenie w lekcje wychowania fizycznego elementy treningu siłowego: obciążenia kompozytowe wraz z gryfami, gumy i taśmy oporowe, stepy, kettlebelle. Sprzęt pozwoli na wszechstronny rozwój ucznia pod kątem kształtowania zdolności motorycznych.

Kwota przeznaczona na realizację projektu wynosi 10 000 .

Menu