Zajęcia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Śląskiego

W dniu 25.11.2021 Ines Bularz oraz Ines Żurawska uczestniczyły w badaniach wody na Wydziale Chemii Uniwersytetu Śląskiego. Oznaczały zawartość żelaza w pobranych próbkach wody z Jaworzna i Mysłowic z zastosowaniem tjocyjanianu potasu metodą spektrofotometryczną. Zajęcia były prowadzone pod opieką Pani dr hab Barbary Feist oraz Pani dr Agnieszki Bangrowskiej.
Serdeczne podziękowania składamy Pani dr Agnieszce Bangrowskiej za zorganizowanie wyjścia.

Menu