ZEBRANIA Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS I

Szanowni Rodzice,
serdecznie zapraszam w dniu 05 września 2019 r. (tj. czwartek) o godz. 17:00 rodziców uczniów klas pierwszych na spotkanie z dyrekcją szkoły a następnie w salach lekcyjnych z wychowawcami klas.

Z wyrazami szacunku
Anita Iskierka
dyr. szkoły

Menu