MATURA 2023

  1. Strona główna
  2. keyboard_arrow_right
  3. MATURA 2023

Linki do ważnych stron:     Ministerstwo Edukacji Narodowej: otwórz
                                         Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie:  otwórz
                                         Centralna Komisja Egzaminacyjna: otwórz 


Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2024 r.

Komunikat o dostosowaniach egzaminu maturalnego w 2024 r.

Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2024 r.

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r. dotycząca adresu strony internetowej, na której można złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego w postaci elektronicznej

Komunikat o egzaminie maturalnym z informatyki w 2024 r.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2024 r.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2024 r. – ZAŁĄCZNIKI w wersji edytowalnej

Komunikaty w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języków mniejszości narodowych, języka łemkowskiego i języka kaszubskiego w 2024 r.

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym oraz konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych w roku szkolnym 2023/2024

Wniosek o zdawanie egzaminu maturalnego w warunkach dostosowanych do indywidualnych potrzeb

Arkusze maturalne z ubiegłych lat

Wniosek o zdawanie egzaminu maturalnego w warunkach dostosowanych do indywidualnych potrzeb

Menu