MATURA 2023

  1. Strona główna
  2. keyboard_arrow_right
  3. MATURA 2023

Linki do ważnych stron:     Ministerstwo Edukacji Narodowej: otwórz
                                         Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie:  otwórz
                                         Centralna Komisja Egzaminacyjna: otwórz 


Deklaracje i opłaty za egzamin maturalny

EGZAMIN MATURALNY – informacja o opłatach

Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2023 r.

Komunikat o dostosowaniach egzaminu maturalnego w 2023 r.

Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2023 r.

Komunikat o egzaminie maturalnym z informatyki w 2023 r.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2023 r.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2023 r. – ZAŁĄCZNIKI w wersji edytowalnej

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym oraz konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych w roku szkolnym 2022/2023

Wniosek o zdawanie egzaminu maturalnego w warunkach dostosowanych do indywidualnych potrzeb

E-deklaracja maturalna

Materiały dotyczące egzaminu maturalnego w Formule 2023

Lista jawnych zadań w części ustnej egzaminu z języka polskiego, języków mniejszości narodowych, języka łemkowskiego i języka kaszubskiego, wraz z aneksami obowiązującymi w 2023 r

Arkusze diagnostyczne z września 2022 r.

Zbiór materiałów  – dotyczących już 12, a docelowo (do końca grudnia br.) 15 zagadnień związanych z częścią ustną oraz częścią pisemną egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym

Zbiór przykładowych niejawnych zadań do części ustnej egzaminu z języka polskiego wraz z przykładowymi realizacjami oraz komentarzem

Przykładowe nagrania egzaminu ustnego z języka polskiego

Zbiór zadań z matematyki na poziomie podstawowym oraz na poziomie rozszerzonym

Materiały dodatkowe dotyczące egzaminu maturalnego z biologii, tj. – elementy analizy statystycznej w biologii

Chemia: dwa opracowania dotyczące elektrochemii

Materiał dotyczący interpretacji danych statystycznych w zadaniach egzaminacyjnych z geografii

HARMONOGRAM – KOMUNIKATY – INFORMACJE DOTYCZĄCE MATURY 2023

EGZAMIN MATURALNY OD 2015 – ZMIANY

Menu