Dystrybucja świadectw dojrzałości

Dystrybucja świadectw dojrzałości.

Zapraszamy po odbiór świadectw maturalnych w dniu 5 lipca 2022 r. o godz. 12:00.

5 lipca br. o godzinie 08:30 w serwisie ZIU udostępnione zostaną wyniki egzaminu maturalnego dla każdego zdającego. Należy wejść na stronę https://wyniki.edu.pl, a następnie zalogować się wprowadzając login i hasło lub wybrać inny sposób logowania: profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną.

Menu