ZEBRANIA RODZICÓW Z WYCHOWAWCAMI KLAS

Szanowni Państwo,
w nawiązaniu do wrześniowego harmonogramu zebrań i konsultacji przypominam, że w dniu 30 stycznia 2020 r. (czwartek) o godz. 17:00 odbędą się zebrania rodziców z wychowawcami klas.
Bezpośrednio po nich będą miały miejsce konsultacje rodziców z nauczycielami przedmiotów.
Serdecznie zapraszamy.

Z poważaniem
Anita Iskierka
dyr. szkoły

Menu