Dlaczego Warto uczyć się w III Liceum Ogólnokształcym im. Stanisława Wyspiańskiego w Tychach?

Oferujemy :

 • profesjonalną kadrę pedagogiczną, z uprawnieniami egzaminatorów maturalnych
 • zwiększoną liczbę lekcji matematyki
 • system międzyklasowego nauczania języków obcych
 • pomoc pedagoga szkolnego
 • rozwój zainteresowań
 • wycieczki językowe
 • stypendia sportowe
 • imprezy integracyjne
 • aktywne uczestnictwo w konkursach, wystawach, prelekcjach, wyjazdach plenerowych

Realizujemy projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej:

 • „Czwarta Władza z klasą. Szkolny koncern medialny” - nasze liceum zostało zakwalifikowane jako jedyna szkoła z Tychów wraz z 53 innymi z województw małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego./ zakończony /
 • Comenius – Socrates „Międzykulturowe kompetencje w szkolnych programach nauczania” którego realizację zaplanowano na lata 2009 / 2011. Partnerzy projektu : Turcja, Grecja, Hiszpania, Polska, Włochy, Bułgaria, Rumunia.
 • Socrates - Comenius – „Krajobrazy i ludzie mojego regionu” Partnerzy projektu : Finlandia, Grecja, Litwa, Polska, Portugalia, Rumunia, Turcja, Islandia./ zakończony /

Organizujemy konkursy :

 • „MISHMASH” - konkurs językowy o zasięgu rejonowym
 • „Jeśli potrafisz” - interdyscyplinarny konkurs młodych talentów

Wydajemy

gazetkę „Przecieki” – kilkakrotnie nagradzaną w Wojewódzkim Przeglądzie Pism Uczniowskich Szpalta

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA – SZKOLENIE DLA UCZNIÓW

W czwartek 22 września 2016 roku klasa 1D (dziennikarska z elementami prawa) uczestniczyła w trzygodzinnych praktycznych zajęciach z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Prowadzący zajęcia ratownicy w sposób czytelny i nieskomplikowany przekazali fachową wiedzę n...

Czytaj dalej

GŁOSOWANIE W SPRAWIE BOISKA

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie, nasz wniosek dotyczący BUDOWY BOISKA z budżetu partycypacyjnego przeszedł pozytywną weryfikację.W związku z powyższym zwracam się do Rodziców naszych uczniów, sympatyków szkoły, znajomych uczniów i samych uczniów, którzy ukończyli 16 lat, zamieszkujących przy ulicach : al. Bie...

Czytaj dalej

ZEBRANIE Z RODZICAMI

Serdecznie zapraszam na zebrania z rodzicami, które odbędą się 15 września 2016 r. ( czwartek ) wg. poniższego harmonogramu: godz. 17:00 świetlica szkolna - klasy I - spotkanie z dyrekcją, następnie z wychowawcami klas w salach lekcyjnych godz. 17:45 - klasy II i III spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych. Z wyrazami szacunku Anita Iskierka

Czytaj dalej