Dlaczego Warto uczyć się w III Liceum Ogólnokształcym im. Stanisława Wyspiańskiego w Tychach?

Oferujemy :

 • profesjonalną kadrę pedagogiczną, z uprawnieniami egzaminatorów maturalnych
 • zwiększoną liczbę lekcji matematyki
 • system międzyklasowego nauczania języków obcych
 • pomoc pedagoga szkolnego
 • rozwój zainteresowań
 • wycieczki językowe
 • stypendia sportowe
 • imprezy integracyjne
 • aktywne uczestnictwo w konkursach, wystawach, prelekcjach, wyjazdach plenerowych

Realizujemy projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej:

 • „Czwarta Władza z klasą. Szkolny koncern medialny” - nasze liceum zostało zakwalifikowane jako jedyna szkoła z Tychów wraz z 53 innymi z województw małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego./ zakończony /
 • Comenius – Socrates „Międzykulturowe kompetencje w szkolnych programach nauczania” którego realizację zaplanowano na lata 2009 / 2011. Partnerzy projektu : Turcja, Grecja, Hiszpania, Polska, Włochy, Bułgaria, Rumunia.
 • Socrates - Comenius – „Krajobrazy i ludzie mojego regionu” Partnerzy projektu : Finlandia, Grecja, Litwa, Polska, Portugalia, Rumunia, Turcja, Islandia./ zakończony /

Organizujemy konkursy :

 • „MISHMASH” - konkurs językowy o zasięgu rejonowym
 • „Jeśli potrafisz” - interdyscyplinarny konkurs młodych talentów

Wydajemy

gazetkę „Przecieki” – kilkakrotnie nagradzaną w Wojewódzkim Przeglądzie Pism Uczniowskich Szpalta

WOLONTARIAT NA PAPROCANACH

19 listopada 2017 r. odbył się na Paprocanach I Bieg Jelenia. Organizatorów czyli SPLA Tychy wspomagali szkolni wolontariusze. Grupa 29 uczniów i uczennic oraz nauczyciele III LO pomagali w biurze zawodów, pracowali przy depozycie orasz zabezpieczali tr...

Czytaj dalej

SZLACHETNA PACZKA

Czytaj dalej

KONKURS "PISZĘ LIST DO CIEBIE"

15 listopada 2017 r. Katarzyna Szczepańska uczennica klasy 2 TP zajęła I miejsce w międzyszkolnym konkursie „ Piszę list do Ciebie” organizowanym przez Zespół Szkół nr 5 w Tychach w kategorii psy...

Czytaj dalej