Dlaczego Warto uczyć się w III Liceum Ogólnokształcym im. Stanisława Wyspiańskiego w Tychach?

Oferujemy :

 • profesjonalną kadrę pedagogiczną, z uprawnieniami egzaminatorów maturalnych
 • zwiększoną liczbę lekcji matematyki
 • system międzyklasowego nauczania języków obcych
 • pomoc pedagoga szkolnego
 • rozwój zainteresowań
 • wycieczki językowe
 • stypendia sportowe
 • imprezy integracyjne
 • aktywne uczestnictwo w konkursach, wystawach, prelekcjach, wyjazdach plenerowych

Realizujemy projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej:

 • „Czwarta Władza z klasą. Szkolny koncern medialny” - nasze liceum zostało zakwalifikowane jako jedyna szkoła z Tychów wraz z 53 innymi z województw małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego./ zakończony /
 • Comenius – Socrates „Międzykulturowe kompetencje w szkolnych programach nauczania” którego realizację zaplanowano na lata 2009 / 2011. Partnerzy projektu : Turcja, Grecja, Hiszpania, Polska, Włochy, Bułgaria, Rumunia.
 • Socrates - Comenius – „Krajobrazy i ludzie mojego regionu” Partnerzy projektu : Finlandia, Grecja, Litwa, Polska, Portugalia, Rumunia, Turcja, Islandia./ zakończony /

Organizujemy konkursy :

 • „MISHMASH” - konkurs językowy o zasięgu rejonowym
 • „Jeśli potrafisz” - interdyscyplinarny konkurs młodych talentów

Wydajemy

gazetkę „Przecieki” – kilkakrotnie nagradzaną w Wojewódzkim Przeglądzie Pism Uczniowskich Szpalta

GALA NAJZDOLNIEJSZYCH

W poniedziałek w Teatrze Małym odbyła się Gala Najzdolniejszych Uczniów Tyskich Szkół zorganizowana przez Miejskie Centrum Oświaty w Tychach. Wzięli w niej udział najzdolniejsi uczniowie wszystkich tyskich szkół i placówek. Nasze liceum reprezentowały:Patrycja Zdral – laureatka Stypendium Prezesa Rady Ministró...

Czytaj dalej

DZIENNIKARSTWO OD KUCHNI

Jarosław Jędrysik, redaktor naczelny tygodnika „Nowe Info” (poprzednio „Nowe Echo”), opowiedział nam o swojej pracy. Miało to miejsce w ramach lekcji edukacji medialnej klasy II d (dziennikarskiej z elementami prawa) w czwartek 13 października.

Czytaj dalej

HURRA! - JEDZIEMY NA WYCIECZKĘ

W dniach 13 - 14 października klasa 3 TP wyjechała na wycieczkę do Wisły. Młodzież bardzo chętnie wyruszyła na zwiedzanie miasta. Mieliśmy okazję pospacerować po deptaku, zobaczyć figurę Adama Małysza z białej ...

Czytaj dalej