Dlaczego Warto uczyć się w III Liceum Ogólnokształcym im. Stanisława Wyspiańskiego w Tychach?

Oferujemy :

 • profesjonalną kadrę pedagogiczną, z uprawnieniami egzaminatorów maturalnych
 • zwiększoną liczbę lekcji matematyki
 • system międzyklasowego nauczania języków obcych
 • pomoc pedagoga szkolnego
 • rozwój zainteresowań
 • wycieczki językowe
 • stypendia sportowe
 • imprezy integracyjne
 • aktywne uczestnictwo w konkursach, wystawach, prelekcjach, wyjazdach plenerowych

Realizujemy projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej:

 • „Czwarta Władza z klasą. Szkolny koncern medialny” - nasze liceum zostało zakwalifikowane jako jedyna szkoła z Tychów wraz z 53 innymi z województw małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego./ zakończony /
 • Comenius – Socrates „Międzykulturowe kompetencje w szkolnych programach nauczania” którego realizację zaplanowano na lata 2009 / 2011. Partnerzy projektu : Turcja, Grecja, Hiszpania, Polska, Włochy, Bułgaria, Rumunia.
 • Socrates - Comenius – „Krajobrazy i ludzie mojego regionu” Partnerzy projektu : Finlandia, Grecja, Litwa, Polska, Portugalia, Rumunia, Turcja, Islandia./ zakończony /

Organizujemy konkursy :

 • „MISHMASH” - konkurs językowy o zasięgu rejonowym
 • „Jeśli potrafisz” - interdyscyplinarny konkurs młodych talentów

Wydajemy

gazetkę „Przecieki” – kilkakrotnie nagradzaną w Wojewódzkim Przeglądzie Pism Uczniowskich Szpalta

DZIEŃ LICZBY PI I NAUK PRZYRODNICZYCH

16 marca br. w naszej szkole odbył się Dzień Liczby Pi połączony z Dniem Nauk Przyrodniczych.

Czytaj dalej

PRELEKCJA I WARSZTATY NADCIŚNIENIE TĘTNICZE WIEKU MŁODZIEŃCZEGO. CZYNNIKI RYZYKA I PROFILAKTYKA

Dnia 22 marca 2017 r. w naszej szkole odbyły się warsztaty dla wszystkich uczniów klas pierwszych przeprowadzone przez nauczyciela i ucznia z Medycznej Szkoły Policealnej Województwa Śląsk...

Czytaj dalej

DZIEŃ OTWARTY WYDZIAŁU ARTYSTYCZNEGO UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W CIESZYNIE

W dniu 15 marca 2017 r. uczniowie klasy IITP oraz IIITP o profilu teatralno - plastycznym myśląc o wyborze uczelni, kierunku studiów, a także w dalszej per...

Czytaj dalej