Współpraca z Wyższą Szkołą Humanitas

  1. Strona główna
  2. keyboard_arrow_right
  3. O szkole
  4. keyboard_arrow_right
  5. Historia
  6. keyboard_arrow_right
  7. Współpraca z Wyższą Szkołą Humanitas

13 marca 2017 r.  zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy III Liceum Ogólnokształcące im. S. Wyspiańskiego w Tychach a Wyższą Szkołą Humanitas w Sosnowcu.
Dokument został podpisany przez: prof. WSH dr hab. Michała Kaczmarczyka – rektora Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu i Anitę Iskierkę dyrektorkę III Liceum Ogólnokształcącego im. S. Wyspiańskiego.
Mając na względzie wykorzystanie doświadczeń edukacyjnych Naszej Szkoły oraz Wyższej Szkoły Humanitas, a przez to ugruntowanie społeczeństwa obywatelskiego i budowanie gospodarki opartej na wiedzy, Szkoła i Uczelnia wyraziły  gotowość współpracy w zakresie realizacji wspólnych projektów naukowych, dydaktycznych, popularyzatorskich, kulturalnych i społecznych, w tym w szczególności warsztatów dydaktycznych, debat, sympozjów i wykładów gościnnych, adresowanych do społeczności szkolnej oraz społeczności akademickiej Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu.

 

Menu