Cele projektu

 1. Strona główna
 2. keyboard_arrow_right
 3. Szkoła Patriotów
 4. keyboard_arrow_right
 5. Cele projektu

Cele projektu:

 • przywracanie i podtrzymywanie pamięci o ważnych dla historii naszej Ojczyzny i regionu
  bohaterach i wydarzeniach;
 • upowszechnianie wiedzy na temat miejsc, faktów i postaci związanych z walką o niepodległość,
  bohaterstwem i męczeństwem,
 • systematyczna opieka nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami na terenie Województwa
  Śląskiego, stanowiącymi materialne świadectwo ważnych wydarzeń z historii Polski;
 • kształtowanie wśród dzieci i młodzieży szacunku dla przeszłości i tradycji, dziedzictwa
  narodowego i kulturowego;
 • pielęgnowanie tradycji patriotycznych poprzez propagowanie wiedzy o ważnych wydarzeniach z
  historii kraju i regionu;
 • dostrzeganie związków między życiem i działalnością jednostek a historią regionu, kraju,
  współpraca z lokalną społecznością;
 • rozwijanie kreatywności i umiejętności uczniowskich w zakresie efektywnej współpracy w grupie.
Menu