Stypendia

  1. Strona główna
  2. keyboard_arrow_right
  3. Dla ucznia
  4. keyboard_arrow_right
  5. Stypendia
  1. STYPENDIUM MOTYWACYJNE
  • Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe   więcej
  • Stypendium Prezesa Rady Ministrów   więcej
  • Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania   więcej
  • Stypendium  Miasta Tychy “TYSKIE ORŁY”   więcej

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym realizowane są na podstawie:
Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r.poz. 2198) – rozdział 8a oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 106, poz. 890)

2. STYPENDIUM SZKOLNE  więcej

3. ZASIŁEK SZKOLNY  więcej

 

Menu